ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna termínu vyhlášení výzvy Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Řídicí orgán OP VVV oznamuje změnu předpokládaného termínu vyhlášení výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ. Důvodem posunu je prodloužení procesu vyjednávání jednotkových nákladů s Evropskou komisí. Prostřednictvím vykazování nákladů zjednodušeným způsobem (tj. za použití vyjednané jednotky) dojde k významnému snížení administrativní zátěže na straně příjemců dotace související s aktivitou č. 3 výzvy Implementace studentských grantů.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je květen/červen 2019. V návaznosti na posun vyhlášení výzvy bude odpovídajícím způsobem posunuto také datum ukončení příjmu žádostí o podporu, a to na říjen 2019.

Další informace naleznete: https://opvvv.msmt.cz/planovane-vyzvy