ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna ve vykazování plnění horizontálních principů ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů

ŘO OP VVV si dovoluje informovat o změně ve vykazování plnění horizontálních principů ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů.

Od 1. 10. 2021 nebude v IS KP14+ viditelná obrazovka Horizontální principy na formuláři průběžné a závěrečné zprávy o realizaci zjednodušených projektů. Plnění horizontálních principů v realizaci, respektive soulad projektu s horizontálními principy bude automaticky zajištěn z žádosti o podporu. Z tohoto důvodu nebude dále možné ani vykazovat horizontální principy v žádosti o změnu zjednodušených projektů.

V souvislosti s touto změnou dojde k úpravě Uživatelské příručky IS KP14+ Zpráva o realizaci – Šablony II (výzvy 63, 64, 65 a 66) a Šablony III (výzvy 80 a 81).

V případě dotazů se obraťte na konzultační linku pro šablony na tel. 234 814 777 každý pracovní den od 9 do 15 hodin, popř. na dotazyZP@msmt.cz.