Změna výzvy 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - změna nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu a vydání Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část

ŘO OP VVV informuje příjemce výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání o zveřejnění změny výzvy, která spočívá ve změně nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z  31. srpna 2023 na 30. listopadu 2023 a o zveřejnění Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Metodický dopis umožní nově přesun prostředků z kapitoly Jednotkové náklady do kapitoly Osobní náklady a Paušální náklady.Důvodem změny je eliminace dopadů mimořádných opatření vydaných Vládou ČR a ostatními orgány státní správy v souvislosti s aktuálním šířením koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19.