ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II a zveřejnění Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II o zveřejnění změny výzvy, která nově umožňuje souběh realizace aktivit 7b-7g s realizací projektů škol ve výzvách Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 / 02_18_066), přičemž výdaje na aktivity 7b-7g ve školách / školských zařízeních jsou způsobilé vždy až po ukončení realizace věcně totožné šablony v projektu výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. Změna je reakcí na pandemii COVID-19, kvůli které dochází k prodlužování projektů ve  výzvách Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 / 02_18_066) a toto prodlužování mělo doposud za následek nemožnost realizace jakékoliv aktivity 7b-7g  ve školách / školských zařízeních v projektech této výzvy. Společně se změnou výzvy je zveřejněn také Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, který upravuje způsob vykazování aktivit 7b-7g v ZoR/ŽoP při souběžné realizaci projektů škol ve výzvě Šablony pro ŠŠ a VOŠ II a dále zpřesňuje vykazování využití dlouhodobého majetku.