ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Nepovinné vzory k zakázkám malého rozsahu a zakázkám vyšší hodnoty

 

Níže zveřejněné vzory pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek vyšší hodnoty vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Národní orgán pro koordinaci a jsou součástí Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, verze 4. ŘO OP VVV v uvedených vzorech pouze odkaz na příslušná ustanovení výše uvedeného metodického pokynu zaměnil za odkaz na kap. 12 Pravidel pro žadatele a příjemce, resp. Metodického dopisu č. 4 (1).

Obchodní podmínky zakázek na stavební práce - zveřejněno dne 25. 5. 2017
Formulář oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky - zveřejněno dne 25. 5. 2017
Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek - zveřejněno dne 25. 5. 2017
Jmenování komise/Pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek - zveřejněno dne 25. 5. 2017
Prohlášení o neexistenci střetu zájmů - zveřejněno dne 25. 5. 2017