Indikátorová soustava dle národního číselníku indikátorů (NČI)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje aktuální přehled indikátorové soustavy OP VVV za jednotlivé fondy ESF a EFRR, včetně definic dle aktuální verze Národního číselníku indikátorů. 

 

Bližší informace k problematice indikátorů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, specifické informace týkající se indikátorů pro konkrétní výzvy součástí textů vyhlášených výzev a Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Prehled_ESF_indikatoru_OPVVV_10_10_2016.pdf  Přehled EFRR indikátorů OP VVV 03. 09. 2018 - zveřejněno dne 03. 09. 2018

Přehled EFRR indikátorů byl aktualizován v souladu se změnami provedenými v NČI, došlo k zařazení nového indikátoru 20611.

 Prehled_ESF_indikatoru_OPVVV_10_10_2016.pdf Přehled_ESF_indikátorů_OP VVV_12. 6. 2020 - aktualizováno dne 12. 6. 2020

Přehled ESF indikátorů byl aktualizován v souladu se změnami provedenými v NČI, došlo k úpravě definic indikátorů 54601 a 52810 a přidání nových indikátorů 52107, 54502 a 54602.

Prehled_indikatoru_technicke_pomoci_OP_VVV.pdf Přehled indikátorů technické pomoci OP VVV - aktualizováno dne 13. 10. 2016