Indikátorová soustava dle národního číselníku indikátorů (NČI)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje aktuální přehled indikátorové soustavy OP VVV za jednotlivé fondy ESF a EFRR, včetně definic dle aktuální verze Národního číselníku indikátorů. 

 

Bližší informace k problematice indikátorů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, specifické informace týkající se indikátorů pro konkrétní výzvy součástí textů vyhlášených výzev a Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Prehled_ESF_indikatoru_OPVVV_10_10_2016.pdf  Přehled EFRR indikátorů OP VVV 03. 09. 2018 - zveřejněno dne 03. 09. 2018

Přehled EFRR indikátorů byl aktualizován v souladu se změnami provedenými v NČI, došlo k zařazení nového indikátoru 20611.

 Prehled_ESF_indikatoru_OPVVV_10_10_2016.pdf Přehled_ESF_indikátorů_OP VVV_15. 2. 2018 - aktualizováno dne 16. 2. 2018

Přehled ESF indikátorů byl aktualizován v souladu se změnami provedenými v NČI, došlo k rozšíření definic dvou indikátorů 51212 a 54301. Přehled byl doplněn nápočtovým pravidlem pro indikátor 52100.

Prehled_ESF_indikatoru_OPVVV_10_10_2016.pdf Přehled ESF indikátorů OPVVV 10_10_2016 - aktualizováno dne 13. 10. 2016

Prehled_indikatoru_technicke_pomoci_OP_VVV.pdf Přehled indikátorů technické pomoci OP VVV - aktualizováno dne 13. 10. 2016

 

 

Dokumenty

PDF
748 kB
Indikátorová soustava dle národního číselníku indikátorů (NČI)
09.05.2018 12:22
Stáhnout