ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhodnocení pokrytí podporovaných aktivit Prioritní osy 1 a 2 výzvami Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem hodnocení byla identifikace pokrytí podporovaných aktivit Prioritní osy 1 a 2  vyhlášenými výzvami OP VVV.

 

 

 

Dokumenty

Vyhodnocení pokrytí podporovaných aktivit Prioritní osy 1 a 2 výzvami Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

PDF
398,3 kB
PO 2 Manažerské shrnutí - zveřejněno dne 30. 10. 2018
30.10.2018 14:45
Stáhnout

PDF
373,8 kB
PO 2 Executive summary - published on 30. 10. 2018
30.10.2018 14:45
Stáhnout

PDF
380,3 kB
PO 1 Manažerské shrnutí - zveřejněno dne 13. 12. 2017
16.01.2018 13:38
Stáhnout

PDF
418,9 kB
PO 1 Executive summary - published on 13. 12. 2017
16.01.2018 13:38
Stáhnout

PDF
351 kB
PO2 Manažerské shrnutí - zveřejněno dne 13. 12. 2017
16.01.2018 13:38
Stáhnout

PDF
351,9 kB
PO 2 Executive summary - published on 13. 12. 2017
16.01.2018 13:38
Stáhnout