ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Boj proti korupci

Boj proti korupci

Protikorupční linka

Podezření na korupční jednání je možné písemně oznámit na adresu MŠMT nebo e-mailovou adresu korupce@msmt.cz.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

-          identifikaci osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání,

-          podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání a jeho časový sled,

-          konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky
podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Více informací na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci.

 

Evropský úřad pro boj proti podvodům

Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále jen „OLAF“) má pravomoc vyšetřovat podezření na:

-          Podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať již se jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU.

-          Závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU.

Na webové stránce OLAF je možné anonymně nahlásit podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropského společenství.

Více informací je dostupných na: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_cs.