ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 – 10. prosince 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 10. 12. 2018.

Program jednání

  • Věcný záměr výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III
  • Předfinal výzvy Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Hlavní závěry

  • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala věcný záměr výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III.
  • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala předfinal výzvy Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ a doporučila zapracovat zaslané připomínky relevantních subjektů.
  • Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí