ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 – 26. června 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 26. 6. 2018.

Program jednání

  • Věcný záměr výzvy Výzkumné infrastruktury II
  • Věcný záměr výzvy Výzkumné e-infrastruktury
  • Věcný záměr výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II
  • Předfinal výzvy Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

 

Hlavní závěry

  • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala věcný záměr výzvy Výzkumné infrastruktury II.
  • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala věcný záměr výzvy Výzkumné e-infrastruktury.
  • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala věcný záměr výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II.
  • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala předfinal výzvy Celoživotní vzdělávání na vysokých školách.
  • Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.