ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 – 5. září 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 5. 9. 2018.

Program jednání

 • Předfinal výzvy Výzkumné infrastruktury II
 • Předfinal výzvy Výzkumné e-infrastruktury
 • Předfinal výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II
 • Předfinal výzvy ESF výzva pro vysoké školy II
 • Předfinal výzvy ERDF výzva pro vysoké školy II
 • Věcný záměr výzvy Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

 

Hlavní závěry

 • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala předfinal výzvy Výzkumné infrastruktury II.
 • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala přefinal výzvy Výzkumné e-infrastruktury.
 • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala předfinal výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II.
 • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala předfinal výzvy ESF pro vysoké školy II. Doporučila před vyhlášením výzvy projednat maximální alokace na jednotlivé projekty s reprezentací vysokých škol (zástupci ČKR a RVŠ).
 • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala předfinal výzvy ERDF pro vysoké školy II. Doporučila před vyhlášením výzvy projednat maximální alokace na jednotlivé projekty  s reprezentací vysokých škol (zástupci ČKR a RVŠ).
 • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala věcný záměr výzvy Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ.
 • Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.