ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dílčí Plánovací komise pro PO3 – 26. listopadu 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 26. 11. 2018.

Program jednání

  • Věcný záměr výzvy Inovace v pedagogice
  • Informace o změnách ve výzvě Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II
  • Informace o změnách ve výzvě Pregraduální vzdělávání II

Hlavní závěry

  • Dílčí PKP pro PO3 projednala věcný záměr výzvy Inovace v pedagogice a navrhla vytvoření pracovní skupiny, která se bude blíže zabývat nastavením této výzvy, rozpracováním jednotlivých klíčových aktivit, problematikou ŠVP a rolí VOŠ a projednáním vztahu aktivit
    k revizím RVP.
  • Dílčí PKP pro PO3 vzala na vědomí informace o předložených změnách ve výzvě Inkluzivní vzdělávání pro SVL II.
  • Dílčí PKP pro PO3 vzala na vědomí informace o předložených změnách ve výzvě Pregraduální vzdělávání II.
  • Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.