ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dílčí Plánovací komise pro PO3 – 7. září 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 7. 9. 2018.

Program jednání

  • Přehled výzev vyhlašovaných v PO3
  • Věcný záměr výzvy Inkluzivní vzdělávání v SVL II
  • Informace o změnách ve výzvě Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
  • Informace o změnách ve výzvě Implementace strategie digitálního vzdělávání II
  • Informace o změnách ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II

 

Hlavní závěry

  • Dílčí Plánovací komise pro PO3 projednala věcný záměr výzvy Inkluzivní vzdělávání v SVL II.
  • Dílčí Plánovací komise pro PO3 vzala na vědomí informace o předložených změnách ve výzvě Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.
  • Dílčí Plánovací komise pro PO3 vzala na vědomí informace o změnách ve věcném záměru výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II.
  • Dílčí Plánovací komise pro PO3 vzala na vědomí informace o změnách ve věcném záměru výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II.