ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Elektronické projednávání formou per rollam Plánovací komise programu hlavní a Plánovací komise programu pro PO3 ve dnech 27. ledna – 10. února 2020

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje závěry elektronického projednávání formou per rollam ze dne 10. února 2020.

Dokumenty projednávané formou elektronického projednávání per rollam:

  • Harmonogram výzev OP VVV na rok 2020, verze 02 (PKP hlavní)
  • Věcný záměr výzvy Šablony III (PKP pro PO3)

Závěry elektronického projednávání formou per rollam PKP hlavní

  • PKP hlavní projednala a schválila Harmonogram výzev OP VVV na rok 2020, verze 02.

Závěry elektronického projednávání formou per rollam PKP pro PO3

  • PKP pro PO3 projednala věcný záměr výzvy Šablony III.