ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hlavní Plánovací komise programu – 26. listopadu 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 26. 11. 2018.

Program jednání

  • Projednání a schválení úprav Harmonogramu výzev 2018
  • Projednání a schválení úprav Harmonogramu výzev 2019

Hlavní závěry

  • PKP hlavní byla seznámena s návrhem a změnami v Harmonogramu výzev 2018, verze 06, a s takto navrženými změnami Harmonogram výzev 2018 schválila.
  • PKP hlavní byla seznámena s návrhem Harmonogramu výzev 2019, verze 02, a schválila daný Harmonogram výzev 2019 s následujícími změnami – ve výzvě SVL II (č. 75) úprava druhé věty v druhém odstavci - nahrazení slova „obce a kraj“ slovem „příjemce“. U výzvy Implementace KAP II doporučuje využít obdobný princip přípravy jako u výzev MAP, širší diskuzi s ČŠI a nositeli systémových projektů. Dále u výzvy Pregraduální vzdělávání II doporučila doplnění podporované aktivity o prevenci a stabilizaci problémového chování dětí a žáků, management třídy, rozvoj psychosociálních kompetencí, seberegulaci a práci s emocemi, rozvoj kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí a péči o vlastní duševní zdraví. Zároveň doporučuje připravovat tuto aktivitu v konkrétní diskuzi s relevantními systémovými projekty.
  • Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.