ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hlavní Plánovací komise programu – 5. září 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 5. 9. 2018.

Program jednání

  • Projednání a schválení úprav Harmonogramu výzev 2018
  • Projednání a schválení Harmonogramu výzev 2019

 

Hlavní závěry

  • Hlavní Plánovací komise programu projednala změny Harmonogramu výzev 2018 a Harmonogram výzev 2018 s takto navrženými změnami schválila.
  • Hlavní Plánovací komise programu byla seznámena s návrhem Harmonogramu výzev 2019 a schvaluje daný Harmonogram výzev 2019 s následujícími změnami – opravení administrativního pochybení u výzvy Pregraduální vzdělávání II u data plánovaného vyhlášení Avíza výzvy z ledna 2018 na leden 2019 a u výzvy Inovace v pedagogice rozšíření typu příjemců o další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
  • Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.