ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO1, PO2 – 7.9 2017

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 7. 9. 2017.

Program jednání

- Předfinal výzvy Teaming II

- Věcný záměr výzev na podporu vysokých škol

- ESF výzva pro VŠ II

- ERDF výzva pro VŠ II

- Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

- Komplementární výzvy na podporu strukturálně postižených regionů

- Komplementární výzvy pro velké projekty

- Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

 Hlavní závěry

- Dílčí PKP pro PO1, PO2 projednala předfinální verzi výzvy Teaming II. 

- Dílčí PKP pro PO1, PO2 byla seznámena s věcnými záměry výzev na podporu vysokých škol (ESF výzva pro VŠ II, ERDF výzva pro VŠ II, Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, Komplementární výzvy na podporu strukturálně postižených regionů, Komplementární výzvy pro velké projekty, Celoživotní vzdělávání na vysokých školách).

- Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.