ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO3 – 7.9 2017

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 7. 9. 2017.

Program jednání

- Věcný záměr výzvy Implementace MAP I

- Věcný záměr výzvy Individuální projekty systémové III

- Věcný záměr výzvy Šablony II – rozšíření (původní výzva Šablony pro SVČ)

- Informace o změnách ve věcném záměru výzvy MAP II

 

Hlavní závěry

- Dílčí PKP pro PO3 projednala sloučení výzev Implementace MAP I a MAP II a takto navržené sloučení vzala na vědomí. Věcný záměr sloučené výzvy schválila.

- Dílčí PKP pro PO3 projednala věcný záměr výzvy IPs III a takto navržený věcný záměr schválila.

- Dílčí PKP pro PO3 projednala věcný záměr výzvy Šablony II a takto navržený věcný záměr schválila.