ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO1, PO2 - 6. 12. 2017

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 6. 12. 2017. 

Program jednání

Projednání věcných záměrů výzev:    

  • Předaplikační výzkum pro ITI II
  • ESF výzva pro VŠ – Strukturálně postižené regiony
  • ERDF výzva pro VŠ – Strukturálně postižené regiony

  

Hlavní závěry

  • Dílčí PKP pro PO1, PO2 byla seznámena s věcnými záměry výzev: Předaplikační výzkum pro ITI II, ESF výzva pro VŠ – Strukturálně postižené regiony, ERDF výzva pro VŠ – Strukturálně postižené regiony.
  • Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.