ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP hlavní – 10. 3. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 10. 3. 2016.

Program

- Seznámení se s aktualizací Harmonogramu výzev na rok 2015

- Aktualizace a schválení Harmonogramu výzev na rok 2016

- Seznámení s pracemi na Střednědobém a Dlouhodobém plánu – PO1 a PO2

 

Hlavní závěry

- PKP hlavní vzala na vědomí prezentované změny provedené v Harmonogramu výzev pro rok 2015.

- Konsensuálně bylo přijato usnesení, že Plánovací komise programu projednala Harmonogram výzev na rok 2016 a daný harmonogram v rámci prezentovaných úprav schválila.

- Členové PKP hlavní byli seznámeni s postupem prací na Střednědobém a Dlouhodobém plánu realizace programu pro PO1, PO2 a jejich připomínky byly vzaty na vědomí.