ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP hlavní – 14. 1. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 14.1.2016.

Program

- Schválení úprav Harmonogramu 2015

- Projednání a schválení Harmonogramu 2016

- Seznámení s postupem prací na Dlouhodobém plánu realizace programu

 

Hlavní závěry

- Konsenzuálně byla přijata změna v Harmonogramu výzev 2015.

- Harmonogram výzev 2016 byl přijat se změnami na základě připomínek, které byly prodiskutovány na jednání Plánovací komise programu.

- Členové PKP hlavní byli seznámeni s postupem prací na Dlouhodobém plánu realizace programu
a jejich připomínky byly vzaty na vědomí.