ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP hlavní – 26. 5. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 26. 5. 2016.

Program

- Seznámení se s plněním Harmonogramu výzev na rok 2015

- Aktualizace a schválení Harmonogramu výzev na rok 2016

- Seznámení s pracemi na střednědobém a dlouhodobém plánu

 

Hlavní závěry

- Členové PKP hlavní byli seznámeni s plněním Harmonogramu výzev na rok 2015.

- PKP hlavní projednala navrhované změny Harmonogramu výzev na rok 2016 a tyto změny schválila.

- Členové PKP hlavní byli seznámeni s pracemi na Střednědobém a Dlouhodobém plánu výzev a jejich připomínky byly vzaty na vědomí.