ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP hlavní - 28. 5. 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 28. 5. 2018.

Program jednání

  • Projednání a schválení úprav Harmonogramu výzev 2018
  • Představení draftu Harmonogramu výzev 2019
  • Vyhodnocení vyhlášených výzev OP VVV od roku 2015
  • Aktualizace Dlouhodobého plánu OP VVV

Hlavní závěry

  • Hlavní Plánovací komise programu informovala o aktualizaci Statutu z důvodu převedení agendy Národní RIS 3 strategie z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato změna byla zohledněna ve Statutech všech PKP.
  • Hlavní Plánovací komise programu projednala změny Harmonogramu výzev 2018 a Harmonogram výzev 2018 s takto navrženými změnami schválila.
  • Hlavní Plánovací komise programu byla seznámena s draftem Harmonogramu výzev 2019 a doporučila ŘO při přípravě výzev zohlednit aktivity, které umožní spolupráci praxe a podporu center kolegiální podpory při spolupráci škol, na jejichž kvalitní aktivity budou další výzvy navazovat.
  • Hlavní Plánovací komise programu byla seznámena s aktualizací Dlouhodobého plánu OP VVV.
  • Hlavní Plánovací komise programu vzala na vědomí Vyhodnocení vyhlášených výzev od roku 2015.