ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP hlavní - 29. 1. 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 29. 1. 2018. 

Program jednání

  • Projednání a schválení úprav Harmonogramu 2018
  • Vyhodnocení vyhlášených výzev OP VVV od roku 2015

 Hlavní závěry

  • PKP hlavní projednala změny Harmonogramu výzev 2018 a Harmonogram výzev 2018 s takto navrženými změnami schválila.
  • PKP hlavní projednala Vyhodnocení vyhlášených výzev OP VVV od roku 2015.