ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP hlavní – 3.5 2017

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 3. 5. 2017.

Program jednání

- Seznámení s plněním Harmonogramu výzev 2015 a 2016

- Projednání a schválení úprav Harmonogramu výzev pro rok 2017

- Představení draftu Harmonogramu výzev pro rok 2018

 

Hlavní závěry

- Členové a hosté PKP byli seznámeni s plněním Harmonogramu 2015 a 2016.

- PKP hlavní projednala změny Harmonogramu 2017 a Harmonogram 2017 s uvedenými změnami schválila. Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.

- Členům a hostům PKP hlavní byl představen draft Harmonogramu výzev pro rok 2018.