ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO 3 - 30. 11. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 30. 11. 2016.

Program

- Projekt Implementace kariérního systému (IMKA)

- Výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II

Hlavní závěry

- PKP PO3 projednala Chartu IPs – Implementace kariérního systému učitelů.

- PKP PO3 projednala věcný záměr výzvy Budování kapacity pro rozvoj škol II a doporučila začlenit aktivitu Kompetence pro demokratickou kulturu, zvážit možnost zapojení VŠ jako partnerů. Dále PKP PO3 navrhuje rozdělit výzvu a vytvořit pracovní skupinu, která se bude věnovat řešení aktivit
v klíčových tématech.