ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO 3 - 9. 3. 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 9. 3. 2018. 

Program jednání

  • Věcný záměr výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Hlavní závěry

  • Dílčí PKP pro PO3 projednala věcný záměr výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II. Všechny podněty a připomínky vznesené na jednání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.

  • Bude ustanovena Pracovní skupina pod PKP, která bude dále pracovat nad jednotlivými aktivitami výzvy. Aktualizovaná verze výzvy bude předložena na dalším jednání dílčí PKP pro PO3.