ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO1, PO2 - 14. 11. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 14. 11. 2016.

Program

- Projednání úpravy Jednacího řádu a seznámení s upraveným Statutem

- Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

- Předaplikační výzkum

 

Hlavní závěry

- Členové PKP PO1, PO2 projednali a schválili aktualizované znění Jednacího řádu PKP PO1, PO2.

- Členové PKP PO1, PO2 projednali předfinální verze výzev (včetně aktuálního stavu Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část a informací o komplementárních a synergických vazbách) – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Předaplikační výzkum.

- Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídícím orgánem vzaty na vědomí.