ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO1, PO2 - 2. 8. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 2. 8. 2016.

Program

- Projednání předfinální verze výzev (včetně aktuálního stavu Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část):

  • Celoživotní vzdělávání na VŠ
  • Rozvoj kapacit pro VaV

- Informace o aktuálním stavu přípravy výzev:

  • Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

  • Předaplikační výzkum

  • Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II

  • Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků

 

Hlavní závěry

- Členové PKP PO1, PO2 projednali předfinální verze výzev (včetně aktuálního stavu Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část a informací o komplementárních a synergických vazbách) – Celoživotní vzdělávání na vysokých školách a Rozvoj kapacit pro VaV.

- Členové PKP PO1, PO2 byli seznámeni se stavem přípravy výzev – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, Předaplikační výzkum, Strategické řízení VaV na národní úrovni II a Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků.

- Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídícím orgánem vzaty na vědomí.