ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO1, PO2 - 28. 5. 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 28. 5. 2018. 

Program jednání

  • Představení výzvy Smart Akcelerátor II – prefinal verze výzvy

Hlavní závěry

  • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 informovala o aktualizaci Statutu z důvodu převedení agendy Národní RIS 3 strategie z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato změna byla zohledněna ve Statutech všech PKP.
  • Dílčí Plánovací komise pro PO1, PO2 projednala věcný záměr výzvy Smart akcelerátor II.
  • Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.