ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO1, PO2 - 31. 1. 2017

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 31. 1. 2017.

Program jednání

- Projednání předfinálního nastavení parametrů výzvy

  • Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF
  • Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků

- Věcný záměr výzvy Teaming II

Hlavní závěry

- Členové PKP PO1, PO2 projednali předfinální verze výzev (včetně aktuálního stavu Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část a informací o komplementárních a synergických vazbách) – Mobility výzkumných pracovníků MSCA – IF a Mobility výzkumných pracovníků. 

- Členové PKP PO1, PO2 byli seznámeni s věcným záměrem výzvy Teaming II. 

- Veškeré podněty a připomínky vznesené na zasedání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.