ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO1, PO2 - 9. 2. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 9. 2. 2016.

Program

- Schválení aktualizovaného Jednacího řádu PKP dílčí pro PO1 a PO2 a seznámení se změnami ve Statutu PKP dílčí pro PO1 a PO2

- Projednání věcného záměru výzvy Mezisektorová spolupráce

- Projednání věcného záměru výzvy Předaplikační výzkum

- Projednání věcného záměru výzvy IPS Centralizované informační zdroje

- Projednání věcného záměru výzvy IPS Strategické řízení VaVaI

 

Hlavní závěry

- Konsensuálně byla přijata aktualizace Jednacího řádu Plánovací komise programu dílčí pro PO1 a PO2.

- Dále byli členové PKP pro PO1, PO2 informováni o změnách ve Statutu PKP dílčí pro PO1 a PO2.

- Věcné záměry výše uvedených výzev byly projednány a připomínky členů jednotlivých institucí byly vzaty na vědomí.