ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO3 – 14. 1. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 14. 1. 2016.

Program

- Schválení aktualizovaného Jednacího řádu PKP a seznámení se změnami ve Statutu PKP PO 3

- Věcný záměr výzvy Inkluzivního vzdělávání pro KPSVL

- Věcný záměr výzvy Individuální projekty systémové II

- Věcný záměr výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ I)

 

Hlavní závěry

- Plánovací komise pro prioritní osu 3 projednala navržené změny Jednacího řádu pro PKP PO3 a jeho aktualizaci schválila. Změny ve Statutu pro PO3 byly komisí vzaty na vědomí.

- Plánovací komise pro prioritní osu 3 projednala návrh věcného záměru výzvy Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL s následujícími připomínkami. Bude zvážena délka zahraničních studijních cest, na straně 11 výzvy bude upraveno metodologické názvosloví, dále dojde ke zvážení změny minimální alokaci na projekt na 3 mil. Kč a dále podmínky nastavení výše obratu pro partnery a příjemce.

- Plánovací komise pro prioritní osu 3 projednala návrh věcného záměru výzvy Individuální projekty systémové II s následujícím doplněním nebo s připomínkami: zpřesnění aktivit číslo 3 a 5, aby došlo
k jasnému rozlišení, dále doplnění aktivity vedoucí ke vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením.

- Plánovací komise pro prioritní osu 3 projednala návrh věcného záměru výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.