ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO3 - 15. 9. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 15. 9. 2016.

Program

- Projednání úpravy Jednacího řádu a seznámení s upraveným Statutem

- Výzva Implementace KAP

- Výzva Vyšší odborné školy

- Informace o rozšíření aktivit ve výzvě Implementace SDV I

 

Hlavní závěry

- Na PKP PO3 byly představeny změny a úpravy, ke kterým došlo v souvislosti s Jednacím řádem PKP PO3. Z pléna již nezazněly další připomínky. Jednací řád byl projednán a konsensuálně schválen. Členové PKP PO3 byli dále seznámeni s aktualizací Statutu PKP PO3, k němuž nebyly vzneseny žádné další připomínky.

- PKP PO3 projednala věcný záměr výzvy Implementace KAP a na věcném záměru výzvy se shodla. ŘO přislíbil doplnění strategie digitálního vzdělávání na příslušná místa do výzvy, stejně tak budou sladěny aktivity v bodech 3.2 a 3.5 na základě dodatečného připomínkování. Detailnější znění bude ještě dále dopracováno na jednání 26. září 2016 se zástupci krajů.

- PKP PO3 projednala věcný záměr výzvy a doporučila zvážit navýšení alokace výzvy na 250 mil. korun, doporučila rozšířit oprávněnost subjektů v partnerství nejen na VOŠ a navrhla doplnění tématu věnujícímu se vzniku koncepce Strategie řízení VOŠ na úrovni ministerstva. Doporučení bude dále řešeno na úrovni MŠMT.