ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO3 - 16. 2. 2017

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 16. 2. 2017.

Program jednání

- Projednání věcného záměru výzvy Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL III

- Informace o úpravě věcného záměru výzvy Implementace KAP I

- Informace o úpravě věcného záměru výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II

Hlavní závěry

- PKP PO3 projednala věcný záměr výzvy Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL III. 

- PKP PO3 byla seznámena se změnami, k nimž došlo v souvislosti s věcnými záměry výzev Implementace KAP I. a Budování kapacit pro rozvoj škol II. Byla informována o možnostech další spolupráce prostřednictvím příslušných pracovních skupin.