ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO3 – 26. 5. 2016

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 26. 5. 2016.

Program

- Věcný záměr výzvy Pregraduální vzdělávání

- Věcný záměr výzvy Šablony pro SŠ I

- Věcný záměr výzvy Implementace SDV I

- Upřesnění specifikace výzvy KPSVL Inkluzivní vzdělávání II - stanovení minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 

Hlavní závěry

- PKP PO3 znovu na základě požadavku členů MV OP VVV projednala věcný záměr výzvy KPSVL – Inkluzivní vzdělávání II v parametru minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu a potvrdila původní výši 3 mil. Kč.

- PKP PO3 projednala věcný záměr výzvy šablony pro střední školy I. a daný věcný záměr výzvy schválila s následujícím zohledněním vznesených připomínek, a to:

  • zvážením připomínky ze strany NIDV s návrhem na kratší semináře DVPP 8, 16, 24, 32, 40 hod.;
  • návrh na zařazení šablon na mentory, stáže a hospitace;
  • rozšířit šablonu na robotické stavebnice i o polytechnické stavebnice;
  • rozšířit, zapracovat a více definovat tuto šablonu;
  • připomínky ze strany národní sítě MAS na exaktní vysvětlení cílů jednotlivých šablon.

- PKP PO3 projednala věcný záměr výzvy Pregraduální vzdělávání a daný věcný záměr schvaluje.

- PKP PO3 projednala věcný záměr výzvy Implementace SDV I. a daný věcný záměr výzvy schvaluje
s doplněním, že dojde k úpravě části partnerství ve vazbě na rozšíření možnosti nepovinného partnerství, a to jak ve vazbě všech subjektů (NOV), tzn. zvážení možnosti rozšíření partnerství.