ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO3 - 28. 5. 2018

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 28. 5. 2018. 

Program jednání

 • Věcný záměr výzvy pro NNO
 • Věcný záměr výzvy Pregraduální vzdělávání II
 • Věcný záměr výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II
 • Informace o změnách ve věcném záměru výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Hlavní závěry

 • Dílčí Plánovací komise pro PO3 informovala o aktualizaci Statutu z důvodu převedení agendy Národní RIS 3 strategie z Úřadu vlády na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato změna byla zohledněna ve Statutech všech PKP.
 • Dílčí Plánovací komise pro PO3 vzala na vědomí informace o změnách ve věcném záměru výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II .
 • Dílčí Plánovací komise pro PO3 projednala věcný záměr výzvy Šablony pro SŠ, VOŠ a školská výchovná
  a ubytovací zařízení – domovy mládeže II.
 • Dílčí Plánovací komise pro PO3 projednala věcný záměr výzvy Pregraduální vzdělávání II.
 • Dílčí Plánovací komise pro PO3 projednala věcný záměr výzvy pro NNO.
 • Veškeré podněty a připomínky vznesené na jednání byly Řídicím orgánem vzaty na vědomí.