ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PKP PO3 – 3.5 2017

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 3. 5. 2017.

Program jednání

- Věcný záměr výzvy Šablony pro SVČ

- Věcný záměr výzvy Místní akční plány rozvoje škol II

- Informace o změnách ve výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II

 

Hlavní závěry

- PKP PO3 projednala věcný záměr výzvy Šablony pro SVČ. 

- PKP PO3 projednala věcný záměr výzvy Místní akční plány rozvoje škol II. 

- PKP PO3 byla seznámena se změnami, k nimž došlo v souvislosti s věcným záměrem výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II.