Seznam kontaktních osob Sekce EU a ESIF MŠMT

Kancelář náměstka

              Kunčíková, Milada                                     milada.kuncikova@msmt.cz

                                                                                     773 850 623

              Frantová, Kristýna                                    kristyna.frantova@msmt.cz

                                                                                     725 890 499

O40 – Odbor administrace projektů vysokých škol

              Procházková, Lenka                                  lenka.prochazkova@msmt.cz

                                                                                     773 850 717

              Lánská, Lucie                                              lucie.lanska@msmt.cz

                                                                                     773 850 609

             Lavičková, Anna (od 19. 3.)                      anna.lavickova@msmt.cz

                                                                                     778 748 978

O44 – Odbor koordinace a vedení OP

              Caithamlová, Aneta                                  aneta.caithamlová@msmt.cz

                                                                                     777 582 127

              Voříšková, Blanka                                     blanka.voriskova@msmt.cz

                                                                                     602 102 137

              Kantůrková, Kristýna                               kristyna.kanturkova@msmt.cz

                                                                                     778 538 151

 

45 – Odbor administrace zjednodušených projektů

              Baloušková, Ivana                                     ivana.balouskova@msmt.cz

                                                                                     737 811 619

              Strouhalová, Marcela                               marcela.strouhalova@msmt.cz

                                                                                     773 850 569

              Karešová, Lucie                                          lucie.karesova@msmt.cz

                                                                                     724 131 065

 

46 – Odbor administrace projektů regionálního školství

              Tvaroh, Stanislav                                       stanislav.tvaroh@msmt.cz

                                                                                     602 547 163

              Čapková, Petra                                           petra.capkova@msmt.cz

                                                                                     606 221 709

              Karkoš, Jaroslav                                         jaroslav.karkos@msmt.cz

                                                                                     775 721 495                               

                                

47 – Odbor projektů výzkumu a vývoje

              Uchytil, Jakub                                             jakub.uchytil@msmt.cz

                                                                                     773 850 730

              Kovárníková, Pavla                                   pavla.kovarnikova@msmt.cz

                                                                                     773 850 725

              Kabíčková, Andrea                                    andrea.kabickova@msmt.cz

                                                                                     775 737 621

 

49 – Odbor kontroly OP

              Vaniš, Miloš                                                milos.vanis@msmt.cz

                                                                                     773 850 727

              Kuchyňka, Martin                                     martin.kuchynka@msmt.cz

                                                                                     773 480 577

             Szabová, Laura                                           laura.szabova@msmt.cz

                                                                                    775 568 367

 

70 – Odbor EU

              Fatura, Martin                                            martin.fatura@msmt.cz

                                                                                     731 628 404