ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Společné jednání Plánovací komise programu hlavní a Plánovací komise programu pro PO3 – 30. července 2020

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovacím komisím programu: program a hlavní závěry jednání ze dne 30. července 2020.

Program jednání

  • Aktualizace Harmonogramu výzev 2020 (PKP hlavní)
  • Věcný záměr výzvy Akční plánování v území (PKP pro PO3)
  • Evaluace OP VVV: Hodnocení akčního plánování a podpory škol (PKP pro PO3)

Hlavní závěry PKP hlavní

  • PKP hlavní projednala a schválila Harmonogram výzev 2020 – verze 03.

Hlavní závěry PKP pro PO3

  • PKP pro PO3 projednala věcný záměr výzvy Akční plánování v území s tím, že budou zapracovány připomínky vznesené na jednání a bude posouzena možnost zapojení NNO i v aktivitách MAP.