ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Společné jednání Plánovací komise programu hlavní, Plánovací komise programu pro PO1, PO2 a Plánovací komise programu pro PO3 – 11. dubna 2019

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovacím komisím programu: program a hlavní závěry jednání ze dne 11. dubna 2019.

Program jednání

 • Projednání a schválení úprav Harmonogramu výzev 2018 (PKP hlavní)
 • Projednání a schválení úprav Harmonogramu výzev 2019 (PKP hlavní)
 • Informace k aktualizaci Dlouhodobého plánu (PKP hlavní)
 • Věcný záměr výzvy Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II (PKP pro PO1, PO2)
 • Věcný záměr výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (PKP pro PO3)
 • Věcný záměr výzvy Výzva Implementace krajských akčních plánů (PKP pro PO3)
 • Představení závěrů Ex-post evaluace programového období 2007 - 2013 v oblasti výzkumu a vývoje, Průběžné evaluace IPs CzechELib (2017 - 2022), Průběžné evaluace implementace OP VVV a evaluace výsledků v oblasti regionálního školství (Šablony MŠ a ZŠ I, Šablony MŠ a ZŠ II a Šablony SŠ a VOŠ I)

Hlavní závěry PKP hlavní

 • PKP hlavní projednala a schválila aktualizaci Harmonogramu výzev 2018 - verze 07.
 • PKP hlavní projednala a schválila aktualizaci Harmonogramu výzev 2019 - verze 03. 

Hlavní závěry PKP pro PO1, PO2

 • PKP pro PO1, PO2 projednala věcný záměr výzvy Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II. 

Hlavní závěry PKP pro PO3

 • PKP pro PO3 projednala věcný záměr výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výzvy.
 • PKP pro PO3 projednala věcný záměr výzvy Implementace krajských akčních plánů II.