ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Společné jednání Plánovací komise programu hlavní, Plánovací komise programu pro PO1, PO2 a Plánovací komise programu pro PO3 – 8. listopadu 2019

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovacím komisím programu: program a hlavní závěry jednání ze dne 8. listopadu 2019.

Program jednání

  • Harmonogram výzev 2019 (PKP hlavní)
  • Harmonogram výzev 2020 (PKP hlavní)
  • Věcný záměr výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV (PKP pro PO1, PO2)
  • Informace o změnách ve výzvě Šablony III (PKP pro PO3)
  • Evaluace OP VVV
  • Příprava programového období 2021 – 2027

Hlavní závěry PKP hlavní

  • PKP hlavní projednala a schválila aktualizaci Harmonogramu výzev 2019 – verze 05.
  • PKP hlavní projednala a schválila Harmonogram výzev 2020 – verze 01.

Hlavní závěry PKP pro PO1, PO2

  • PKP pro PO1, PO2 projednala věcný záměr výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV.