ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Společné jednání Plánovací komise programu hlavní, Plánovací komise programu pro PO1, PO2 a Plánovací komise programu pro PO3 – 9. srpna 2019

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovacím komisím programu: program a hlavní závěry jednání ze dne 9. srpna 2019.

Program jednání

  • Harmonogram výzev 2019 (PKP hlavní)
  • Harmonogram výzev 2020 (PKP hlavní)
  • Věcný záměr výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací (PKP pro PO1, PO2)
  • Informace o změnách ve výzvě Implementace KAP II (PKP pro PO3)
  • Věcný záměr výzev Šablony III – MRR, VRR (PKP pro PO3)

Hlavní závěry PKP hlavní

  • PKP hlavní projednala a schválila aktualizaci Harmonogramu výzev 2019 – verze 04.
  • PKP hlavní projednala Harmonogram výzev 2020 – verze 01 a doporučila na dalších jednáních PKP informovat o přípravě budoucího programového období.

Hlavní závěry PKP pro PO1, PO2

  • PKP pro PO1, PO2 projednala věcný záměr výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací.

Hlavní závěry PKP pro PO3

  • PKP pro PO3 byla informována o změnách ve výzvě Implementace KAP II.
  • PKP pro PO3 projednala věcný záměr výzev Šablony III (MRR, VRR) a doporučila ŘO zvážit zařazení šablony spolupráce rodičů a základních škol a zdůraznit spolupráci základních škol a zaměstnavatelů.