ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

Upozornění ŘO OP VVV na uveřejnění nového společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů.

Dovolujeme si Vás informovat o uveřejnění společného stanoviska MMR a ÚOHS k problematice nárůstu cen stavebních materiálů, které je k dispozici přímo na Portálu o veřejných zakázkách, případně ZDE.

Toto stanovisko zadavatelům sděluje, jak se vypořádat s nárůstem cen stavebních materiálů, které lze pozorovat kvůli nedostatku stavebních materiálů na trhu.

Ve stanovisku jsou pokryty situace týkající se již realizovaných zakázek a postup ve vztahu k § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, situace týkající se probíhajících zadávacích řízení a doporučení stran připravovaných veřejných zakázek.

ŘO OP VVV se ve věci nárůstu cen stavebních materiálů bude řídit předmětným stanoviskem, a to i ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu zadávaných dle Pravidel pro žadatele a příjemce.