ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění ŘO OP VVV pro příjemce k novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dovolujeme si Vás informovat o schválení novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se od 1. 1. 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Zásadní změna zákona o zadávání veřejných zakázek nabyde účinnosti již 1. 1. 2021 - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz) 

Do § 6, tedy zásad zadávání veřejných zakázek, byl doplněn odstavec 4, který stanovuje: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Související informace

Platnost

Od 16. prosince 2020