ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Veřejná konzultace EK k programovému období 2020+

Řídicí orgán OP VVV informuje, že Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k přípravě programového období 2020+. Konzultace má formu elektronického dotazníku a mohou se jí zúčastnit všechny zainteresované strany i občané se zájmem o politiku soudržnosti, včetně příjemců finančních příspěvků z programů a fondů EU, jimiž jsou například státní, regionální a místní orgány, mezivládní a nevládní organizace, akademické instituce, subjekty občanské společnosti a podniky. Konzultace potrvá do 8. března 2018.

Veškeré informace včetně dotazníku naleznete v českém jazyce na tomto odkazu:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_cs.