Informace o nakládání s osobními údaji


Správce osobních údajů:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

el. podatelna: posta@msmt.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Automatizované rozhodování a profilování na základě poskytnutých osobních údajů není prováděno.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 
Webový formulář - dotazy

Semináře

Zpracovatel odborného posudku v projektu