ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Harmonogram výzev na rok 2017 verze 02

Harmonogram výzev na rok 2017 verze 02

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 2. verze.

Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 30. listopadu 2016.

 

 

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2017, 2. verze.

Harmonogram byl projednán a schválen na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 30. listopadu 2016.

Identifikační číslo zprávy: 1
Sledované období od: 1. 1. 2017
Sledované období do: 31. 12. 2017

Vytvořen v souladu s METODICKÝM POKYNEM PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014–2020,
verze březen 2015 – všechna data jsou pro první verzi SRP evidována mimo MS 2014+

 

Dokumenty

Dokumenty

PDF
Harmonogram výzev na rok 2017 verze 02
12.12.2017 05:52
Stáhnout
PDF
429,3 kB