Harmonogram výzev 2020 verze 02

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovaný Harmonogram výzev 2020, verze 02.

Harmonogram byl projednán a schválen Plánovací komisí programu hlavní v rámci elektronického projednávání formou per rollam ve dnech 27. ledna - 10. února 2020.

 

 

 

Dokumenty

Dokumenty

PDF
Harmonogram 2020_verze 02
13.02.2020 14:08
Stáhnout
PDF
586,4 kB