Budou ještě vyhlašovány výzvy z IROP 2014-20?

Dle informací Ministerstva pro místní rozvoj ŘO IROP 2014-20 již nebude vyhlašovat výzvy pro oblast vzdělávání. Vyhlašovány jsou pouze výzvy z úrovně integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ/CLLD.

Odpověď platná k datu:13. května 2021 14:22

Formulář

Nový dotaz